Karanténa – koronavirus

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se nařizuje všem osobám, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do ČR, aby bezprostředně po návratu do ČR oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (email), tedy bez osobního kontaktu.

U těchto osob praktický lékař nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Plný text mimořádného opatření naleznete zde.