Očkování

Klíšťová encefalitída

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění přenesené infikovaným klíšťetem. Infikovaná klíšťata se vyskytují téměř po celé ČR. Můžete je chytit i na zahrádce nebo při procházce v městském parku. ČR má nejvyšší výskyt klíšťové encefalitidy z celé Evropské unie.

Onemocnění

Probíhá většinou dvoufázově – 1. fáze se projevuje nespecifickými „chřipkovými“ příznaky, ve 2. fázi se objevují vysoké horečky, kruté bolesti hlavy, zvracení, světloplachost, projevy poškození centrální nervové soustavy – ztuhlost svalů šíje, svalový třes, obrny nervů, dezorientace, závratě. Akutní stav trvá 2 – 3 týdny. Po prodělání onemocnění mohou vzniknout trvalé následky jako chronické bolesti hlavy, únavový syndrom, poruchy soustředění, deprese, nervové obrny.

Léčba

Pouze symptomatická, jedná se o virové onemocnění, proto jsou antibiotika neúčinná.

Prevence

  • Ochranné oblečení, repelent
  • Očkování

Očkovat lze během celého roku. Člověk je chráněn po 2. dávce očkovévání již za 14 dnů. Základní očkování se skládá ze 3 dávek, přeočkování se provádí za 3 – 5 let po základním očkování 1 dávkou vakcíny. Díky aktivitě klíšťat v teplých měsících je však v tomto období potřeba uzpůsobit průběh očkování.

ZIMNÍ OBDOBÍ

V chladných měsících, kdy klíšťata ještě nejsou aktivní, je doba mezi jednotlivými dávkami delší než v měsících, kdy je možnost nákazy vyšší. První dvě dávky se aplikují v rozmezí 1 – 3 měsíce, třetí dávka 5 – 12 měsíců po dávce druhé. První přeočkování bývá po 3 letech, další po 3 – 5 letech v závislosti na kondici a věku očkované osoby. Kratší, 3leté intervaly se týkají osob starších 60 let a jedinců s oslabenou imunitou.

LETNÍ OBDOBÍ

V letních měsících, díky aktivitě klíšťat, je nutné zkrátit dobu mezi aplikacemi prvních dvou dávek. Během tohoto období je zapotřebí se před klíšťaty chránit tak, jako byste nebyli očkováni. První dvě dávky se aplikují v rozmezí 14 dnů, třetí dávka 5 – 12 měsíců po druhé dávce. První přeočkování bývá po 3 letech, další po 3 – 5 letech v závislosti na kondici a věku očkované osoby. Kratší, 3leté intervaly se týkají osob starších 60 let a jedinců s oslabenou imunitou.

Žádejte svoji pojišťovnu o příspěvek na očkovací látku, aktuální výše příspěvku jednotlivých pojišťoven naleznete zde.