Ceník

Aktuální ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami. Platnost od 1. 2. 2023.

Prohlídka do zaměstnání (vstupní) 1000 Kč
Prohlídka do zaměstnání (periodická, mimořádná, výstupní) 900 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motor. vozidel 800 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motor. vozidel (nad 65 let) 550 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k držení. zbrojního průkazu 800 Kč
Prohlídka a potvrzení k profesním průkazům a kurzům (svářeč, řidič z povolání, VZV, elektrikář, jeřábník) 800 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení pro ÚP, jiná potvrzení na vlastní žádost 150 – 300 Kč
Vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu, výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (dle náročnosti) 400 – 1500 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 500 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti k zájmové sportovní činnosti 500 Kč
Prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200 Kč
Lékařský návrh samoplátců lázeňské péče, předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky, darováním oocytů a UPT mimo zdravotní indikace (bez laboratoře a EKG) 800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace do 10 dnů 400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na počkání 800 Kč
Žádost o zařazení do sociálního zařízení 400 Kč
Aplikace vakcíny nehrazené ze zdrav. pojištění 300 Kč
Vyšetření okultního krvácení na žádost pacienta 350 Kč
EKG na žádost pacienta 300 Kč
Černobílé kopírování / 1 strana 10 Kč
Poštovné + administrativní náklady 200 Kč