Ceník

Aktuální ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami. Platnost od 1. 1. 2021.

Lékařská prohlídka za účelem vystavení:
– řidičského, zbrojního, svářečského průkazu, průkazu na pilu apod.
600 Kč
Lékařská prohlídka za účelem prodloužení:
– řidičského, zbrojního, svářečského průkazu, průkazu na pilu apod.
350 Kč
Vystavení zdravotního (potravinářského) průkazu 500 Kč
Potvrzení pro studium na SŠ, VŠ a účasti na rekreačních akcích 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení pro ÚP, jiná potvrzení na vlastní žádost 200 Kč
Očkování u samoplátců – nehrazené vakcíny (FSME-Immun, Twinrix, …) 250 Kč
Vyplnění úrazové pojistky, bodového hodnocení úrazu, výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu (dle náročnosti) 300 – 1000 Kč
Vyplnění žádosti do ústavu soc. péče a domova důchodců 300 Kč
Pracovně lékařské prohlídky zaměstnanců pro nesmluvního zaměstnavatele 600 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace pro závodního lékaře, na vlastní žádost, před zahraniční cestou apod. 300 Kč
Odběr krve na vlastní žádost pro laboratorní vyšetření (vyšetření rozboru krve – dle ceníku laboratoře) 100 Kč
Vyšetření okultního krvácení na žádost pacienta 350 Kč
EKG na žádost pacienta 200 Kč
Lékařský návrh samoplátců lázeňské péče, předoperační vyšetření před kosmetickými zákroky, darováním oocytů a UPT (mimo zdrav. indikace) – bez laboratoře a EKG 600 Kč
Černobílé kopírování / 1 strana 5 Kč

Zákonná lhůta pro vyhotovení výpisu ze zdravotní dokumentace pro účely pracovnělékařských služeb je 10 dnů a provádíme jej za 300 Kč. V případě, že požadujete výpis do 2 dnů, je cena za toto expresní provedení 600 Kč.