eRecept

Dne 25.5.2018 vešlo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR). Na základě tohoto nařízení jsme byli donuceni změnit způsob zasílání elektronického receptu. Nově Vám bude elektronický recept zasílán z emailové adresy Státního úřadu pro kontrolu léčiv.

Jak takový email vypadá?

Emailová adresa odesílatele je IS eRecept <noreply-erecept@sukl.cz>. Předmět emailu je [Not Virus Scanned] Průvodka eReceptu.

Pro vydání léčiv postačuje lékárníkovi nadiktovat dvanáctimístný identifikátor (vyznačen červeně).

Pokud chcete vydání urychlit, email obsahuje tzv. průvodku chráněnou heslem (dokument ve formátu PDF). Jako heslo je použito číslo pojištěnce uvedené na eReceptu. Číslo pojištěnce je Vaše rodné číslo (bez lomítka).

Průvodka obsahuje stejný dvanáctimístný identifikátor a to v čitelné formě, ve formě čárového kódu a QR kódu. Oba tyto kódu může lékárník naskenovat a urychlit tak samotné vydání léčivých přípravků.

Požádali jste o elektronický recept a nedošel Vám? Doporučujeme zkontrolovat složku s nevyžádanou poštou. Případně si o něj požádejte znovu.