Změna názvu společnosti

S platností od 3. 2. 2016 byla společnost MUDr. Jindřiška Kovářová s.r.o. přejmenována na MUDr. Martina Vojtová s.r.o.