Třetí dávka proti COVID-19

Zatím nemáme informace a doporučení stran aplikace třetí dávky očkování proti COVID-19, tuto zatím neočkujeme.